Cursussen

Er start een cursus op beginnend imker op 16 september 2018

Door de Imkersgilde de Vlijtige Bie worden op regelmatige tijdstip cursussen georganiseerd:

1- Om beginnende imkers op te leiden.  

2- Ter volmaking van imkers die juist gestart zijn

3- Meer gespecialiseerd in Koninginneteelt en selectie

De cursussen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij

Deze lessen vinden plaats in de chalet die bij de bijenstand is gelegen waardoor de theorie bijna onmiddellijk aan te praktijk kan getoetst worden.

Bijenstand Roger De Croock, Sint Onolfsdijk 93 te Dendermonde.

De lessen worden gegeven door zeer ervaren imkers.

De cursussen zijn gratis.

Er wordt wel een bijdrage van 50 euro gevraagd:

Over te maken op rekening BE48 3930 1010 1227 van de Imkersgilde de Vlijtige Bie

 1. Voor de cursusmap, rijk geilustreerd met kleuren foto's.
 2. Een drankje tijdens de pauze.

 

1. Cursus beginnend imker

Agenda

 • Kennismaking met de bijen
 • Imkermateriaal
 • Anatomie
 • Bijenproducten
 • Bijenziekten
 • Zwermbeheersing
 • Seizoenwerkzaamheden
 • Reizen met bijen
 • Wetgeving
 • Eenvoudige moerteelt
 • Test en bespreking

2Cursus gevorderd imker

Agenda

 • Kennismaking met de bijen + Voortplanting en erfelijkheid (KI)
 • Moerteelt en het belang van de darren
 • Bijenweide, dracht, betekenis en botanica
 • Varroa, ontwikkeling, diagnose en behandeling
 • Oogsten en verzorgen van koninginnebrij
 • Honing oogsten en verzorgen
 • Nosema, diagnose, preventie door stuifmeel
 • Bestuiving van gewassen in land en tuinbouw
 • Bedrijfsmethode: broedbeperking
 • Bedrijfsmethode: biotechnische bedrijfsmethode.
 • Test en bespreking

De cursus beginnend imker start op 16 september 2018 en loopt tot 25 november 2018

Aantal deelnemers is beperkt tot 25 deelnemers.

Inschrijven ten laatste tegen 1 september.

3. Cursus selectie en moerteelt.

Deze cursus gaat door in nauwe samenwerking met RKH vzw en Kreverhille

Agenda

 • Algemene inleiding. Begrippen erfelijkheid, afstamming, teeltstof.
 • Selectie, observatie, registratie en het begrip kruisingen. 
 • Teeltconditie in pleegvolken voor de teelt van koninginnen. Teeltconditie voor de teelt van darren.
 • Teelt van koninginnen in moerechte volken.
 • Teelttechnieken voor de teelt van koninginnen in moerloze volken.
 • Creëren van kernvolkjes en verzorging
 • Natuurlijke paringen
 • Omlarven en opstarten van de teelt – demonstratie/praktijk. *
 • Kunstmatige inseminatie 
 • Inbrengen van koninginnen in een bijenkolonie.  
 • Inkooien, merken en bevolken van ERK’s – demonstratie/praktijk. *
 • Kunstmatige inseminatie in de praktijk - demonstratie/praktijk. **
 • Plaatsen van ERK's op de paringsstand.
 • Bevruchtingsstand  KREVERHILLE     19.00u   ***    
 • Cursustest

*    Praktijkles aan een bijenstand
** Praktijkles aan de bijenstand Roger De Croock, St. Onolfsdijk 93, 9200 Dendermonde