Afdrukken

Registratie bij FAVV

U registreren bij het FAVV als bijenhouder is vanaf 15/03/06 een verplichting. Onderstaande tekst is een door het FAVV goedgekeurde tekst en beschrijft het hoe en waarom van deze registratie. Het registratieformulier vindt u hier als Word document.  Het “Word document” kunt u met de computer invullen en afdrukken. U dient de aanvraag per brief, per fax of via elektronische weg over te maken aan de provinciale controle-eenheid binnen wiens gebied uw vestiging gelegen is. U kan de adresgegevens van de PCE raadplegen op de internetsite van het FAVV (zie www.favv.be   Startpagina > Provinciale controle-eenheden). 

Voor Oost-Vlaanderen is dat http://www.favv-afsca.be/pce/oostvlaanderen.asp

Wilt u uw productieregister op uw PC invullen?  Klik dan hier voor een Excel-bestand “Productieregister 2014″

*******************************

Bijenhouders gaan zich registreren. Verduidelijking bij het KB van 16/01/2006.   Het KB van 16/01/2006 in voege vanaf 15/03/06 behoeft begeleiding en verduidelijking. In overleg met het FAVV en alle imkerfederaties van België willen we via een inforonde in de respectievelijke maandbladen onze leden informeren. De wijzigingen die het FAVV via bovenvermeld KB wil aanbrengen kunnen worden uitgesplitst in twee delen:

  1. Gids voor goede imkerpraktijken: deze reglementering zal onder vorm van een gids aan ieder imker, lid van een federatie, worden bezorgd.
  2. Registratie en reglementering als bijenhouder.   Registratie als bijenhouder. Ieder bijenhouder is verplicht zich te registreren bij het FAVV met het aanvraagformulier dat u hierboven kunt downloaden. Dit document moet via post, fax of e-mail worden verzonden aan de Provinciale Controle Eenheid FAVV van zijn regio. Het betreft hier de provincie waarin de bijenhouder zijn administratief adres heeft, niet noodzakelijk de provincie waar de bijenkorven geplaatst zijn.

Bemerkingen:

Reglementering als bijenhouder. Voorwaarden om als bijenhouder hobbyist te worden beschouwd?