Interessante links

Website brengt alle informatie over bijen samen

Ten strijde tegen de varroa

De meeste imkers hebben al één of meerdere malen af te rekenen gekregen met bijensterfte of met lege kasten.

Eigenaardig, voor het varroa tijdperk was het verlies van bijenvolken meer uitzondering dan regel.

Algemeen wordt aanvaard dat de varroa mijt dé hoofdschuldige is.

De aan de varroa gerelateerde virusziekten maken het dodende werk af.

2014 was een uitzonderlijk varroa jaar. De dodelijke gevolgen zijn niet uitgebleven. Hoewel ik sedert 14 jaar nog niet één bijenvolken verloor heb ik dit jaar er één verloren en zit er één maar zwakjes bij. De andere 9 productievolken, één op 1 romp en 13 vijf-ramers zitten er goed bij, doch niet zo sterk als andere jaren.

Meteen heb ik me aan het denken gezet en mijn bedrijfsmethode wat aangepast en aan de zwakke punten een oplossing gegeven. De aangepaste methode is in 2015 uitgetest. Enkele ingrepen gaven niet de gewenste resultaten. In 2016 heb ik aan de methode gesleuteld met de gewenste resultaten. Twee grote voordelen: daar er geen tussenaflegger wordt gemaakt is er ook GEEN separator nodig en moet de koningin slechts één maal opgezocht worden

Voor alle duidelijkheid heb ik er de oorspronkelijk methode ook bijgezet. 

De aangepaste vernieuwde biotechnische varroabestrijding zijn verwerkt in een interactieve kalende.

Mist de startdatum aan te passen worden automatisch de data aangepast wanneer/wat moet gedaan worden.

Een rood driehoekje recht boven een cel geeft toegang op een opmerking met een toelichting wat moet ondernomen worden.

Biotechnische bestrijdings kalender

.

De biotechnische varroabestrijding is gebaseerd op de rotatiemethode van Celle met de tussenaflegger als instrument. Met een tussenaflegger kan meer gedaan worden als het verhinderen van zwermen bij acute zwermneiging.

De veelzijdigheid van de tussenaflegger

Ik wens elke collega veel succes en sta open voor suggesties en steeds bereid voor meer uitleg, bij voorkeur via e-mail: rdcroock@pandora.be  

Bedrijfsmethode met geïntrigeerde varroabestijding van Niko van den Boomen