Zwermen en zwermvangers

De Imkersgilde de Vlijtige Bie heeft onder haar leden een aantal imkers die zich bereid verklaarden om zwermen te gaan scheppen.

De zwermperiode start eind april en loop tot eind juni. Vroegere of latere zwermen zijn uitzonderlijk.

Honingbij zijn beschermde insecten. Met de onderstaande afbeeldingen kan je zien over welke insecten het gaat. Ben je zeker dat het over honingbijen gaat dan kan je een imker contacteren.

Door hier te klikken bekom je een lijst van zwermvangers, gesorteerd op woonplaats

 

Onderscheid bijen, hommels, wespen en hoornaars


Bij Hommel Wesp
 bij hommel   wesp
Hoornaar       
hoornaar       
Bijenzwerm  Hommelnest  Wespennest   
 zwerm  hommelnest  wespennest  
 

Te nemen acties

 

Contacteer de dichtstbijzijnde imker.

Zeldzaam en beschermd.

Gerust laten. 

Doen niemand kwaad en verdwijnen van zelf.

Brandweer bellen indien hinderlijk.