Kalkbroed

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Kalkbroed.

kallkbroedDe schimmel Ascosphaera apis veroorzaakt aantasting van broedlarven.Larven krijgen een kalkachtig uitzicht.

Werksters ontzegelen aangetaste cellen en dragen de mummies naar buiten.De harde "steentjes" liggen los in de cellen.

De aantasting is veelal te vinden aan de rand van het broednest.De schimmel vormt soms vruchtlichaampjes met sporen die de mummies zwart kleuren.

Vochtig voorjaar, condensatie in de kasten, onvoldoende isolatie, natte standplaats, onvoldoende verluchting, zwakke volken, ongunstige verhouding bijen en broed,

omhangen van ramen, veroorzaken de aantasting.Kalkbroed lijkt ook een secundaire ziekte te zijn door aantasting van de Varroamijt.Lichte aantasting verdwijnt meestal vanzelf.

Sterke aantasting: het volk vernietigen.Selectie van teeltkoninginnen en regelmatig vervangen van de broedraten lost het probleem grotendeels op.Het gebruik van thymol verhindert eveneens de ziekte.