Privacyverklaring

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Conform de wetgeving rondom GDPR (General Data Protection Regulation) of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd, informeren we, via deze privacyverklaring, de bezoekers aan deze website en leden van de vereniging over de persoonsgegevens die door IVB (Imkersgilde Vlijtige Bie) verwerkt en bijgehouden worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Imkersgilde 'De Vlijtige Bie'. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere verenigingen, websites en bronnen die verbonden zijn met onze website.

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken (bv: lidmaatschap, inschrijving tot nieuwsbrief of registratie op de site voor toegang tot het ledengedeelte) geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Deze gegevens worden bijgehouden om u een zo optimaal mogelijke dienstverlening te kunnen garanderen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
op te vragen en in te kijken, te (laten) wijzigen of te (laten) schrappen.

Je kan ook vragen om uit alle bestanden te worden verwijderd. Elke aanvraag wordt binnen een redelijke termijn uitgevoerd en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan via een eenvoudig verzoek naar info@vlijtigebie.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.
Vermeld steeds:

  • kopie van identiteitsgegevens ter identificatie en verificatie van de aanvraag
  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren.

 

Zo verwerken we jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt of kunnen verwerkt worden door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven): voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, webmaster en/of bestuursleden. Iedereen die namens de vereniging jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening (lidmaatschap, inschrijving op de nieuwsbrief, een cursus, evenement,..) te voldoen of om jou informatie door te sturen.

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Lidmaatschap: om je het ledenblad te kunnen bezorgen, te kunnen uitnodigen/informeren over evenementen

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven.

Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene). Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws uit de imkerwereld, tips over imkerpraktijken, informatie over komende evenementen en meer.

Aanvraag brochure: om je de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)
Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy. In andere gevallen worden persoonsgegevens niet met derde partijen gedeeld.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (cursuss volgen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven hanteren we een eigen intern systeem en delen we geen gegevens met derde partijen.
Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld.
We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Marketing

Uw persoonsgegevens kunnen door de vereniging gebruikt worden voor marketing- en reclamedoeleinden. Mocht u dit niet wensen, kan u zich ten allen tijden hiertegen verzetten door contact op te nemen met het bestuur van de vereniging en uw vraag kenbaar te maken.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard, zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord. Alle medewerkers van De Vlijtige Bie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Alhoewel we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan, beloven we jou zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en er alles aan doen om de schade te beperken ingeval van een ongeoorloofde blootstelling van uw gegevens door derden (gegevensdiefstal). Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan echter geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt en kan helpen u een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met de vereniging. Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van december 2019